náš tím

MUDr. Ľubomír Jalč

psychiater

MUDr. Pavel Palkovič

psychiater

PaedDr. Hroznata Živný, PhD.

liečebný pedagóg so špecializáciou v zdravotníctve, certifikovaný psychoterapeut SUR

Mgr. Marián Huštaty

klinický psychológ, CEO, zameranie: Geštalt psychoterapia

Mgr. Viera Vatrtová

psychologička, zameranie: Geštalt psychoterapia

Mgr. Lenka Ambrušová

psychologička, certifikovaná KBT psychoterapeutka

Mgr. Barbora Huštatyová

psychologička, zameranie: Geštalt psychoterapia a psychodiagnostika

Supervízori

zoznam budeme priebežne aktualizovať

Sme členmi

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská komora psychológov
Slovenská psychoterpeutická spoločnosť
Zväz ambulantných poskytovateľov