PSYCHIATRICKÝ STACIONÁR

o nás

Psychiatrický stacionár AD Community je zdravotníckym zariadením ambulantného typu, ktoré predstavuje doplňujúcu formu psychiatrickej starostlivosti. Najčastejšie nadväzuje na ústavnú zdravotnú starostlivosť,  prípadne slúži ako jej alternatíva.

Sme prvým súkromným zdravotníckym zariadením v oblasti duševného zdravia, ktoré poskytuje komplexný ucelený terapeutický program doliečovania pre pacientov s psychiatrickým ochorením.

O vaše zdravie sa stará tím odborníkov z oblasti psychiatrie, klinickej psychológie, psychoterapie a liečebnej pedagogiky. Naše zariadenie slúži aj za účelom vzdelávania budúcich odborníkov z vyššie spomenutých odborností.

Uvedomujeme si náročnosť udržania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti duševného zdravia. So zvyšovaním kvality našej práce nám pomáha tím externých supervízorov.

ako funguje pobyt v dennom stacionári?

Psychiatrický stacionár je postavený na princípe komunitnej liečby. Pacienti sa zúčastňujú pobytu v dennom stacionári v pracovné dni od 8:00 do 14:00 a následne sa vracajú do svojho domáceho prostredia. 

Dĺžka pobytu v stacionári je individuálna, podľa potrieb pacienta, maximálne 12 týždňov. Úlohou stacionáru je zabezpečovať komplexnú starostlivosť v oblasti duševného zdravia a to najmä: rozličnými formami psychoterapie, psychiatrickej starostlivosti a následnej formy doliečovania.


v rámci pobytu absolvujete

  • psychodiagnostiku a diferenciálnu diagnostiku,
  • individuálnu psychoterapiu,
  • skupinovú psychoterapiu,
  • medikamentóznu liečbu,
  • pohybovú terapiu,
  • arteterapiu, muzikoterapiu,
  • relaxačné cvičenia, autogénny tréning
  • ergoterapiu
  • biblioterapiu,
  • psychoedukácie,
  • rodinnú / párovú terapiu,
  • doliečovanie vo forme ambulantnej psychiatrickej liečby, individuálnej a skupinovej psychoterapie.