Cenník zdravotníckych výkonov

Psychiatrická ambulancia

Psychiatrické vyšetrenie – prvokontakt - 50 eur

Psychiatrická kontrola – 40 eur

Poučenie rodinného príslušníka - 20 eur

Výpis zo zdravotnej dokumentácie – 15 eur

Správa na žiadosť pacienta – 20 eur


Psychologická ambulancia

Krátke poradenstvo (do 20min) -30 eur

Vstupné psychologické vyšetrenie - 70 eur

Individuálna psychoterapia, poradensto (50min) - 60 eur

Rodinná / párová psychoterapia (50min) - 70 eur

Rodinná / párová psychoterapia (90min) - 90 eur

Parciálne psychodiagnostické vyšetrenie - 80 eur 

Komplexné psychodiagnostické vyšetrenie - 130 eur

Účasť na skupinovej psychoterapii - 15 eur / osoba

Intervencia u klienta v domácom prostredí (v rámci BA) – 150eur / 50min

Storno za zrušené, neospravedlnené stretnutie do 24 hodín - plná suma dohodnutého výkonu

 

Doplnkové vyšetrenia:

Psychiatrické vyšetrenie vodiča za účelom vydania dokladu o spôsobilosti vo vzťahu k alkoholu, drogám... – 150 eur
Psychologické vyšetrenie za účelom vydania zbrojného preukazu – 80 eur
Psychologické vyšetrenie pre SBS – 80 eur